Home > Maintenance > Anodes > Shaft Egg Zinc Anodes

7/8" Shaft Egg Zinc Anode 1 1/8" Shaft Egg Zinc Anode 1" Shaft Egg Zinc Anode
1" Shaft Egg Zinc Anode
Our Price: $9.99
Egg Anode (Tecnoseal)
- Shaft Anode
- USA Series
- Zinc
- O Shaft: 22mm/0.87"
- O: 54.4mm/2.14"
- O1: 22mm/0.87"
- H: 51.2mm/2.02"
- 2 Holes
- 0.44 kg/0.97 lbs
Egg Anode (Tecnoseal)
- Shaft Anode
- USA Series
- Zinc
- O Shaft: 28.6mm/1.13"
- O: 54.4mm/2.14"
- O1: 28.6mm/1.10"
- H: 51.2mm/2.02"
- 2 Holes
- 0.36kg/0.79 lbs
Egg Anode (Tecnoseal)
- Shaft Anode
- USA Series
- Zinc
- O Shaft: 25.4mm/1"
- O: 54.4mm/2.14"
- O1: 25.4mm/1"
- H: 51.2mm/2.02"
- 2 Holes
- 0.40 kg/0.88 lbs
1 1/4" Shaft Egg Zinc Anode 1 1/2" Shaft Egg Zinc Anode 1 3/8" Shaft Egg Zinc Anode
Egg Anode (Tecnoseal)
- Shaft Anode
- USA Series
- Zinc
- O Shaft: 31.8mm/1.25"
- O: 57.58mm/2.27"
- O1: 31.8mm/1.25"
- H: 64mm/2.52"
- 2 Holes
- 0.50 kg/1.09 lbs
Egg Anode (Tecnoseal)
- Shaft Anode
- USA Series
- Zinc
- O Shaft: 38mm/1.50"
- O: 65.51mm/2.58"
- O1: 38mm/1.50"
- H: 66.52mm/2.62"
- 4 Holes
- 0.62 kg/1.37 lbs
Egg Anode (Tecnoseal)
- Shaft Anode
- USA Series
- Zinc
- O Shaft: 35mm/1.38"
- O: 65.51mm/2.58"
- O1: 35mm/1.38"
- H: 66.52mm/2.62"
- 4 Holes
- 0.68 kg/1.50 lbs
2" Shaft Egg Zinc Anode 1 3/4" Shaft Egg Zinc Anode 2 1/4" Shaft Egg Zinc Anode
2" Shaft Egg Zinc Anode
Our Price: $21.95
Egg Anode (Tecnoseal)
- Shaft Anode
- USA Series
- Zinc
- O Shaft: 50.8mm/2"
- O: 76.8mm/3.02"
- O1: 50.8mm/2"
- H: 82.64mm/3.25"
- 4 Holes
- 1.10 kg/2.42 lbs
Egg Anode (Tecnoseal)
- Shaft Anode
- USA Series
- Zinc
- O Shaft: 44.4mm/1.75"
- O: 81.39mm/3.20"
- O1: 44.4mm/1.75"
- H: 77.61mm/3.06"
- 4 Holes
- 1.16 kg/2.56 lbs
Egg Anode (Tecnoseal)
- Shaft Anode
- USA Series
- Zinc
- O Shaft: 57.1mm/2.25"
- O: 108.84mm/4.29"
- O1: 57.1mm/2.25"
- H: 102.41mm/4.03"
- 4 Holes
- 2.85 kg/6.29 lbs
NEED HELP FILL OUT OUR -> PARTS REQUEST FORM